Werk- en expertgroepen

De IBD werkt regelmatig samen met gemeentelijke contactpersonen aan de ontwikkeling van nieuwe producten en de doorontwikkeling van bestaande ondersteuningsproducten. Een oproep voor deelname aan deze werk- en expertgroepen wordt veelal gedaan via onze Maandmonitor of een gerichte mailing.

De bijeenkomsten van de werk- en expertgroepen duren gemiddeld anderhalf uur. Exacte tijdsbesteding voor de overige activiteiten is wisselend.  Denk hierbij aan het meeschrijven aan nieuwe documenten, tegenlezen van documenten. We verwachten een actieve inbreng van de deelnemers, bv door het bijwonen van bijeenkomsten en delen van relevante documentatie met de rest van de groep.

Onderstaand een overzicht aan van actuele werk- en expertgroepen. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor een bepaalde werk- of expertgroep, stuur dan e-mail naar info@ibdgemeenten.nl onder vermelding van de betreffende groep.

Actuele werk- en expertgroepen

Werkgroep Datagedreven werken

De Werkgroep Datagedreven werken (voorheen: Datapakhuizen) werkt aan een generiek plan van aanpak op het gebied van datagedreven werken voor alle gemeenten.

Werkgroep Participatiewet en toepassing AVG/archiefwet

De Werkgroep Participatiewet ontwikkelt een Handreiking Dossiervorming Participatiewet, een generiek product dat handvatten biedt aan het verwerken en opslaan van gegevens binnen de Participatiewet en toepassing van de AVG / archiefwet.

Werkgroep IRPA-tool

De IBD beheert de integrale risico- en privacy-analyse (IRPA) tool. Samen met gemeenten en op basis van input van gebruikers blijft de IBD de tool doorontwikkelen. Zo blijft de tool relevant en actueel.  Wilt u meedenken over IRPA, neem dan contact met ons op via IRPA@IBDgemeenten.nl.

Werkgroep Wpg Audit

Eind dit jaar zijn gemeenten verplicht om de externe Wpg audit bij de AP aan te leveren. De FG is de verantwoordelijke toezichthouder van de gemeente voor de Wpg (tenzij dit anders is aangegeven bij de AP). Zorg als gemeente dat in kaart gebracht is wat er al is gedaan en wat er nog moet gebeuren. Is het net al opgehaald? Neem indien mogelijk contact op met de internal auditor om samen op te trekken. De IBD is een werkgroep gestart voor de Wpg. Wilt u deelnemen? Neem contact met ons op via  privacy@vng.nl.

Expertgroep BCM

De Expertgroep BCM werkt aan de ontwikkeling van nieuwe producten en doorontwikkeling van bestaande producten op het gebied van bedrijfscontinuïteit binnen de Nederlandse gemeenten (module 4 VDW – Bedrijfscontinuïteitsbeheer). Producten die door de expertgroep worden ontwikkeld zijn, scenariokaarten, criteria om vast te stellen of een bedrijfsproces kritisch is en een template voor het beschrijven van de kritische bedrijfsprocessen.

Expertgroep Back-up en restore

De Expertgroep Back-up en restore werkt aan de ontwikkeling van nieuwe producten en doorontwikkeling van bestaande producten op het gebied van back-up en restore als onderdeel van module 4 Bedrijfscontinuïteitsbeheer binnen VDW. Het uitgangspunt voor de te ontwikkelen producten is dat deze praktisch toepasbaar zijn. De expertgroep werkt bijvoorbeeld aan een back-up strategie en een template back-up plan.

Expertgroep PA Security gemeenten

De Expertgroep PA Security gemeenten werkt aan een aanvullend gemeentelijk beleid met betrekking tot procesautomatisering en aanvullende producten rondom IoT/ICS/Scada (VDW module 5).

Expertgroep Verhogen Beveiligingsbewustzijn

In samenwerking met de Expertgroep Verhogen Beveiligingsbewustzijn heeft de IBD de toolkit “Behaviour by Design” ontwikkeld. De doorontwikkeling van deze toolkit op basis van actuele ontwikkelingen en de ontwikkeling van nieuwe producten binnen VDW module 3 vindt plaats in afstemming met de expertgroep.

Klankbordgroep BIO

Door een overheidsbrede werkgroep BIO wordt gewerkt aan een evaluatie van de huidige BIO en een aanpassing aan de BIO als gevolg van de nieuwe ISO 27002:2022 NL-versie. In verband hiermee zal op incidentele basis input gevraagd worden van een gemeentelijke klankbordgroep BIO, bijvoorbeeld bij de evaluatie en bij tekstuele voorstellen in verband met de nieuwe ISO 27002. U krijgt in ieder geval als één van de eersten de beschikking over de nieuwe ISO-teksten!  Wilt u deelnemen aan de klankbordgroep BIO? Dat kan door een mail te sturen aan info@ibdgemeenten.nl

Reviewgroepen nieuwe ondersteuningsproducten

Bij de ontwikkeling van nieuwe ondersteuningsproducten en diensten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy / gegevensbescherming wordt niet altijd een werk- of expertgroep gevormd. Er bestaat op zowel het gebied van informatiebeveiliging als privacy een groep externe reviewers waar de IBD incidenteel nieuwe producten aan voorlegt met het verzoek deze inhoudelijk te toetsen en feedback te geven.

Wilt u zich aanmelden voor één van deze reviewgroepen, stuur dan e-mail naar info@ibdgemeenten.nl onder vermelding van de betreffende reviewgroep.