Voorbeelden stageopdrachten bij gemeenten

De VNG en de IBD zetten zich in om gemeenten en jong talent met elkaar te verbinden in de vorm van stageopdrachten. Hieronder per onderwerp voorbeelden van mogelijke stage- en afstudeeropdrachten.

Informatieveiligheid

Voorbeelden stageopdrachten

 • Risico-analyses maken
 • Beveiligingsplan maken
 • Vulnerability scans
 • Crisisoefening organiseren
 • Phishing campagnes organiseren

Voorbeelden afstudeeropdrachten (HBO/MBO/WO)

 • Onderzoek beste manier om de CMDB te vullen met OT​
 • Onderzoek naar Port-basedNetwork Access Control​
 • Onderzoek naar Application Control (applicatie whiteliste.d.)​
 • Betrekken van lijnmanagement in de praktijk
 • Opstellen plan van aanpak BCM ​
 • Inrichten crisisbeheersingsorganisatie binnen de bestaande crisisorganisatie

Privacy

Voorbeelden stageopdrachten

 • Borgingsproduct toepassen op gemeente
 • Uitvoeren DPIA op gemeentebrede thema’s
 • Hackathon gemeentelijke samenwerking

Voorbeelden afstudeeropdrachten (HBO/MBO/WO)

 • Doorlichten werkproces
 • DPIA gemeentelijk proces
 • Meelopen met de FG of PO
 • Inrichting organisatie

Digitale integrale veiligheid

Voorbeelden stageopdrachten

 • Inzicht krijgen in kwetsbaarheden buiten de gemeente – stakeholder landschap maken
 • Project ontwerpen om weerbaarheid burgers te vergroten
 • Interventie ontwikkelen voor het creëren van bewustzijn bij ondernemers
 • NIS-2 proces inrichten in gemeenten in 2023

Voorbeelden afstudeeropdrachten (HBO/MBO/WO)

 • Cybercrisisstructuuroefening
 • Digitaal veiligheidsplan opstellen
 • Awareness campagne ontwikkelen voor ambtenaren
 • Workshop creëren voor verschillende doelgroepen
 • Informatie-uitwisseling in regio analyseren
 • Doelgroepenonderzoek slachtofferschap binnen gemeenten en interventies (overkoepelend)

Ethiek en publieke waarden

Voorbeelden stageopdracht

 • Ethische toets project

Combinatie van onderwerpen

Een opdracht kan natuurlijk ook over meerdere onderwerpen gaan. Bij een stage kan dat een integrale risico-analyse zijn (door domeinen/afdelingen heen). Als afstudeerstage (HBO/WO) kan gedacht worden aan:

 • Implementeren van handboek/beleid etc.
 • Communicatie-uitingen/afwegingen bij digitale incidenten vertalen naar verschillende doelgroepen inwoners
 • Workshop organiseren op A.I. / Privacy / Veiligheid (combinatie)
 • Implementeren van handboek/beleid etc.
Stage bij gemeenten

Stage bij gemeenten

Gemeenten hebben vaak moeite met het vinden van (kundig) personeel. De VNG en de IBD zetten zich in om gemeenten en jong talent met elkaar te verbinden in de vorm van stageopdrachten.

Lees hier meer