Opdrachtgeverschap

Gemeenten moeten ook nadenken over informatiebeveiliging in relatie tot hun ICT-leveranciers en de bijbehorende dienstverlening, over het benutten van de technologie in het grotere geheel van de organisatie en over de uitwisseling van informatie in de ketens waarin gemeenten werken. Hoe werkt dat met elkaar samen, hoe wordt dit georganiseerd en hoe gebeurt dat op een veilige manier? Om daar meer controle over te krijgen, dienen gemeenten het ICT-opdrachtgeverschap actief op te pakken. De IBD ondersteunt hierbij, onder andere doordat we werken aan een standaardverwerkersovereenkomst tussen gemeenten en leveranciers.

Standaard Verwerkersovereenkomst (VWO)

Standaard Verwerkersovereenkomst (VWO)

Als leverancier de standaard verwerkersovereenkomst gebruiken? Mail naar privacy@vng.nl en u komt op de lijst.

Lees hier meer

Gerelateerd