Incidentmanagement

Hoe veel maatregelen u ook neemt om de informatievoorziening te beveiligen, risico’s zijn nooit helemaal uit te sluiten. Een incident kan altijd gebeuren. De processen om het incident te ontdekken, analyseren, in te dammen en op te lossen scharen we onder het thema incidentmanagement. De IBD maakt regelmatig nieuwsberichten en kennisproducten over dit thema.

Op de CERT ontvangen we meldingen en vragen van gemeenten. We reageren tijdens kantooruren meestal direct, maar vrijwel altijd binnen 30 minuten op een melding. Vanuit de CERT sturen we ook kwetsbaarheidswaarschuwingen en beveiligingsadviezen op basis van actuele ontwikkelingen.

lees hier meer

Gerelateerd