IBD algemeen

De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) voor gemeenten werkt aan het verhogen en op peil houden van de informatiebeveiliging van Nederlandse gemeenten vanuit de kracht van het collectief. De IBD is een initiatief van alle Nederlandse gemeenten. Alle gemeenten, intergemeentelijke sociale diensten en belastingsamenwerkingen kunnen aansluiten bij de IBD en gebruik maken van de diensten en producten. Factsheets, handreikingen en documenten zijn ook voor niet-aangesloten organisaties openbaar beschikbaar op deze website.

Als u bent aangesloten bij de IBD, kunt u gebruik maken van al onze diensten. Wij helpen u beveiligingsincidenten te voorkomen en we waarschuwen u als uw systemen kwetsbaarheden vertonen. En mocht er een incident plaatsvinden, bieden we hulp en ondersteuning om de schade zoveel mogelijk te beperken en de situatie te herstellen.

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Dan kunt u deze stellen aan de IBD via [email protected] of 070 204 55 11.

Webinars en (be)Spreekuren

Webinars en (be)Spreekuren

De IBD organiseert regelmatig interactieve digitale bijeenkomsten via o.a. Teams en Webinargeek. Tijdens deze online bijeenkomsten kunnen CISO’s, FG’s en PO’s werkzaam bij gemeenten/gemeentelijke samenwerkingsverbanden met elkaar sparren over uiteenlopende thema’s.

Kijk welke online bijeenkomsten gepland staan

Gerelateerd