Communicatie

Communicatie over informatiebeveiliging is vaak technisch en complex. De IBD ondersteunt u bij het vertalen van de situatie naar begrijpelijke taal voor gemeenteraad, bestuur, inwoners en ondernemers. We ondersteunen u, in geval van incidenten of een crisis bij gemeenten, met concrete adviezen aan de chief information security officers (CISO’s) en de woordvoerders van uw gemeente of meerdere gemeenten.

Samen Organiseren

Samen Organiseren

Gemeenten organiseren steeds meer samen. Zo maken ze effectief gebruik van dezelfde collectieve voorzieningen en infrastructuur, van elkaar leren en elkaar versterken. Gezamenlijk organiseren maakt standaardisatie mogelijk, met maatwerk waar nodig.

lees hier meer

Gerelateerd