Testen met persoonsgegevens

Vanuit de IBD is een werkgroep gestart over het onderwerp “testen met persoonsgegevens”. Het doel van de werkgroep is om producten en/of een werkwijze te ontwikkelen die gemeenten kunnen helpen om, indien mogelijk, zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens in testsituaties. Door deze enquête in te vullen helpt u ons te kunnen analyseren welke problemen er op dit vlak aangepakt moeten worden en welke producten hierbij kunnen helpen.

U kunt de enquête invullen tot uiterlijk 29 april 2021. Voor vragen kunt u contact opnemen met privacy@vng.nl.

De enquête kan anoniem worden ingevuld en de resultaten zullen alleen binnen de gemeentelijke  werkgroep gebruikt worden. De verwachting is dat de (eerste) uitkomsten van deze werkgroep, en daarmee van de ingevulde enquêtes, in Q2 gepubliceerd worden, zoals een eventueel aanvullend (technisch) onderzoek. In de privacy maandmonitor worden updates geplaatst.