Stap 3: Implementeren van de maatregelen, zelf opnieuw het wiel uitvinden of synergie met wat er al is?

Als de eerste stappen zijn gezet en een informatiebeveiligingsplan is opgesteld, dan gaat een CISO aan de slag met de maatregelen die in het plan zijn benoemd. Daarbij ligt de nadruk op de procesmatige implementatie en niet de technische invulling. Ook hierbij staan de kritische processen en essentiële systemen van de gemeente als BPR/GBA, SUWI, decentralisaties en PUN centraal.

Meer weten?

Lees hierover verder in de factsheet ‘De taken en verantwoordelijkheden van een CISO’ of bezoek de IBD-regiobijeenkomst ‘Implementeren van en rapporteren over IB-maatregelen: een workshop over het wiel uitvinden en bijsturen’.