Stap 1: Valkuilen en beren op de weg, hoe gaat u hiermee om als CISO?

Als (beginnende) CISO loopt u in valkuilen en tegen beren op de weg aan, zoals bestuurlijk draagvlak krijgen voor informatiebeveiliging om de noodzakelijke middelen vrij te krijgen voor een optimaal informatiebeveiligingsbeleid. Hoe gaat u om met deze valkuilen en hoe creëert u dit draagvlak?

Meer weten?

Lees hierover verder in de Handreiking IB-functieprofiel Chief Information Security Officer (CISO) ’.