Serious game Telekwetsbaarheid – ‘Uitval ICT en gevolgen voor de interne organisatie’

De Serious game Telekwetsbaarheid – ‘uitval ICT en gevolgen voor de organisatie’ is een game van het Agentschap Telecom. Het doel van de game is de gemeente inzicht geven in de gevolgen van een digitale verstoring voor de eigen organisatie. Wat betekent uitval van stroom en telecommunicatie voor de eigen organisatie en hoe gaan gemeentemedewerkers hiermee om?

Gebruik van de game

De game is te gebruiken om het gesprek te starten over wat te doen in situaties waarbij de vitale (gemeentelijke) processen uitvallen en om eventuele plannen rondom Bedrijfscontinuïteitsbeheer (BCM) te toetsen tegen een fictief scenario.

Wat is er gebeurd?

Uw gemeente heeft te maken met een explosie op de openbare weg met als gevolg een grote stroomstoring en een glasvezelkabelbreuk. De stroom in het gemeentehuis is uitgevallen en het ICT-netwerk ligt eruit. De oorzaak van de explosie is nog onbekend, maar in de media wordt gespeculeerd over een doelgerichte actie op een wethouder. Deze wethouder zou zich mogelijk hebben laten omkopen door een projectontwikkelaar. De deelnemers van de game staan voor de taak om de gevolgen van de uitval van de vitale (gemeentelijke) processen in kaart te brengen en oplossingen te verzinnen voor de verschillende uitdagingen die tijdens de game op hun pad komen.

Spelmateriaal

Hieronder kunt u al het benodigde materiaal downloaden om de game in uw eigen organisatie te spelen:

Presentatie
Handreiking moderatoren
Draaiboek
Handreiking evaluatie

Vragen?

Heeft u vragen of suggesties m.b.t. de game of het spelmateriaal, neem dan contact met ons op via 070 204 55 11.