Producten in ontwikkeling

De IBD werkt aan de volgende producten/projecten:

Q3 2021

Informatiebeveiliging
• Uitrol en ingebruikname IBD IRPA Tool (Integrale Risico en Privacy Analyse Tool)
Bredere uitrol IBD netwerkinventarisatie (NWI) / geautomatiseerde kwetsbaarhedenberichten
• Risico analyse aanpak voor ketens
• Update factsheet en handreiking incidentmanagement (VDW module 1)
• VDW module 1 in BIO vragenlijst ENSIA-verantwoording (VDW module 1)
• Opfrissen documentatie en hulpmiddelen (VDW module 2)
• Pubquiz Informatiebeveiliging (VDW module 3)
• Update handreikingen patchmanagement, configuratiemanagement en wijzigingenbeheer (VDW module 1)
• Opfrissen documentatie en hulpmiddelen (VDW module 2)
• Het Meterkastkaartje bij incidenten voor bestuurders
• Opleveren Proces Automatiseringsbeleid Gemeenten (VDW module 5)

Q4 2021

Informatiebeveiliging
• Publicatie documentatie en hulpmiddelen (VDW module 2)
• Update handreiking Back-up en recovery incl. back-up strategie (VDW module 4)
• Aanpak en overzicht kritische bedrijfsprocessen (VDW module 4)
• Scenariokaarten BCM (VDW module 4)
• Factsheet Medische gegevens en gemeenten

Privacy
• AVG en de BIO
• Update factsheet Meldplicht Datalekken

De IBD organiseert diverse webinars en (be)spreekuren, soms ook gerelateerd aan het ontwikkelen van nieuwe producten. Klik hier om naar het overzicht te gaan van reeds geplande webinars en (be)spreekuren

 

Wilt u meedenken over de inhoud van de nieuwe IBD producten of mist u nog bepaalde producten? Stuur dan een mail aan info@IBDGemeenten.nl of bel naar 070 204 55 11.

Gerelateerd