Producten in ontwikkeling

De IBD werkt aan de volgende producten:

Informatiebeveiliging

Bredere uitrol IBD netwerkinventarisatie (NWI) / geautomatiseerde kwetsbaarhedenberichten (Q2 2021)
• Uitrol en ingebruikname IBD IRPA Tool (Integrale Risico en Privacy Analyse Tool) (Q2 2021)
• Jaarplan VDW module 1 t/m 5 (ongoing)
• Factsheet Medische gegevens en gemeenten (Q1 2021)
• Pubquiz Informatiebeveiliging (Q1 2021)
• Risico analyse aanpak voor ketens (Q2 2021)
• ICS / Scada check tool (Q2 2021)
• Intervisie sessies rol en positie CISO (Q1/Q2 2021)
• Bespreekuren CISO (Q1/Q2 2021)

Privacy

• Factsheet Verantwoordelijke / verwerker (werkgroep gestart)
• Gegevensverwerking en Participatiewet/Archiefwet (werkgroep gestart)
• AVG Borgingsproduct met volwassenheidsniveaus 2.0 (werkgroep gestart)
• AVG en de BIO (Q1 2021)
• Update factsheet Meldplicht Datalekken (Q1 2021)
Privacy (be)Spreekuren met actuele privacy onderwerpen

 

 

 

Wilt u meedenken over de inhoud van de nieuwe IBD producten of mist u nog bepaalde producten? Stuur dan een mail aan info@IBDGemeenten.nl of bel naar 070-3738011.

Gerelateerd