Producten in ontwikkeling

De IBD werkt aan de volgende producten:

Informatiebeveiliging

Pilot netwerkinventarisatie (NWI) / ICT Foto 2.0 (2020)
• VDW Module 1 Configuratiemanagement (Q2 2020)
• VDW Module 1 Patchmanagement (Q2/Q3 2020)
• Factsheet 2 Factor Authenticatie (Q2 2020)
• Pilot IBD IRPA Tool (Integrale Risico en Privacy Analyse Tool) (2020)
• Webinar Wachtwoordkluizen (Q2 2020)
• Menukaart bewustzijn IB&P voor gemeentelijke HRM (Q2 2020)
• Herstructurering en update IBD inkoop gerelateerde handreikingen (Q2 2020)
• Gemeentelijk Dreigingsbeeld 2020 (Q3 2020)
VDW Module 4 BCM (Q2/3 2020)
VDW Module 5 IoT (Q2/3 2020)

Privacy

• Factsheet Verantwoordelijkheid / medeverantwoordelijkheid (Q2 2020)
• AVG en de BIO (Q2 2020)
• BOA’s, politiegegevens en de AVG (Q2 2020)
• DPIA Testen met persoonsgegevens (Q2 2020)
• Fysieke domein – Omgevingswet (Q2 2020)
• Integratie DEDA in privacyproducten (Q2 2020)
• Mapping voorwaarden Microsoft – Standaard VWO (Q2 2020)

 

 

 

 

Wilt u meedenken over de inhoud van de nieuwe IBD producten of mist u nog bepaalde producten? Stuur dan een mail aan info@IBDGemeenten.nl of bel naar 070-3738011.

Gerelateerd