Producten in ontwikkeling

De IBD werkt aan de volgende producten:

Informatiebeveiliging

Pilot netwerkinventarisatie (NWI) / ICT Foto 2.0 (2020)
• Pilot IBD IRPA Tool (Integrale Risico en Privacy Analyse Tool) (Q1 2021)
VDW Module 5 ICS/SCADA/IoT (Q4 2020)
• Factsheet Medische gegevens en gemeenten (Q4 2020)
Webinars en IB bespreekuren (ongoing)

Privacy

• Factsheet Verantwoordelijke / verwerker (werkgroep gestart)
• Gegevensverwerking en Participatiewet/Archiefwet (werkgroep start in november)
• FG Monitoringstool met volwassenheidsniveaus (werkgroep gestart)
• AVG en de BIO (Q4 2020)
• Update factsheet Meldplicht Datalekken (Q4 2020)
Privacy (be)Spreekuren met actuele privacy onderwerpen (geheel 2020)

 

 

 

Wilt u meedenken over de inhoud van de nieuwe IBD producten of mist u nog bepaalde producten? Stuur dan een mail aan info@IBDGemeenten.nl of bel naar 070-3738011.

Gerelateerd