Producten in ontwikkeling

De IBD werkt aan de volgende producten/projecten:

Informatiebeveiliging 

Verhogen Digitale weerbaarheid Module 1

 • Pilot Rapid Respons Triage (RRT) t/m december 
 • Pilot Cybersprint t/m juni 
 • Brede inzet Netwerk Inventarisatie Tool (NWI) (Q2) 

Verhogen Digitale Weerbaarheid module 2

 • Opfrissen documentatie en hulpmiddelen (Q2) 
 • Richtlijnen inkoop M&R dienst of product (Q2) 
 • Handreiking Logging update (Q3) 
 • Concrete richtlijnen QRC logging voor M&R  (Q4) 
 • Implementatie en gebruik vulnerability management  (Q4)
 • Monitoring PA/IoT/ISC systemen  (Q4) 

Verhogen Digitale Weerbaarheid module 3

 • IBD Crisis tabletop oefening (Q2) 

Verhogen Digitale Weerbaarheid module 4

 • Stroomschema / Processchema BCM (Q2) 
 • BIA template (Q2)  
 • Webinar “Praktische Back-up  & Restore aanpak”  (Q2) 
 • Webinar “Praktische BCM-aanpak, rol van de CISO?” (Q2) 
 • Update Handreiking Backup & recovery (Q2) 
 • BCM-strategie (Q3)  
 • Update handreiking Back-up en recovery incl. back-up strategie (Q3) 
 • Template Bedrijfscontinuiteitsplan  (Q3) 
 • Webinar “Crisisplan/ -organisatie” (Q4) 
 • Template Crisisplan/ -organisatie (Q4) 

Verhogen Digitale Weerbaarheid module 5

 • Webinar CSIR en PA (Q2) 
 • Webinar Handreiking PA beleid (Q2) 
 • Ontwikkelen PA foto en kwetsbaarheidmeldingen (Q3-Q4)  
 • Handreiking PA en IBD dienstverlening, gevolgd door webinar (Q3-Q4) 
 • PA en inkoop eisen en gebruik CSIR (Q4)  

Privacy Q2 2022

 • Specifieke (sectorale) privacyverklaringen
 • Update Privacybeleid
 • Update factsheet Meldplicht Datalekken
 • Update factsheet verwerker-verwerkersverantwoordelijke
 • Update FG jaarrapportage
 • E-learning bewustwording
 • Borgingsproduct 2.0 (heel 2022)

De IBD organiseert diverse webinars en (be)spreekuren, soms ook gerelateerd aan het ontwikkelen van nieuwe producten. Klik hier om naar het overzicht te gaan van reeds geplande webinars en (be)spreekuren

 

Werk- en Expertgroepen

Werk- en Expertgroepen

De IBD werkt regelmatig samen met gemeentelijke contactpersonen aan de ontwikkeling van nieuwe producten en de doorontwikkeling van bestaande ondersteuningsproducten.

Lees hier meer over welke Werk- en Expertgroepen de IBD kent

Gerelateerd