Producten in ontwikkeling

De IBD werkt aan de volgende producten/projecten:

Informatiebeveiliging 

Algemeen

 • IRPA update 1.4 (Q1)
 • CISO-training (Q2)
 • Online cursus voor lijnmanagers/proceseigenaren (Q2)

Verhogen Digitale weerbaarheid Module 1

 • Pilot Rapid Respons Triage (RRT) 
 • Opvolging pilot Darktrace / Cybersprint (Q2)

Verhogen Digitale Weerbaarheid module 2

 • Implementatie en gebruik Vulnerability management (Q2)
 • Monitoring PA/IoT/ISC systemen (Q2)

Verhogen Digitale Weerbaarheid module 3

 • IBD Table Top Crisisoefening (Q2)

Verhogen Digitale Weerbaarheid module 4

 • Template Bedrijfscontinuïteitsplan (Q2) 
 • BCM-strategie (Q2)  
 • Template Crisisplan/ -organisatie (Q2) 
 • Webinar Crisisplan/ -organisatie (Q2) 

Verhogen Digitale Weerbaarheid module 5

 • Webinar CSIR en PA (herhalen in 2023)
 • Ontwikkelen PA foto en kwetsbaarheidsmeldingen (Q1-Q2)

Privacy 

 • Borgingsproduct 3.0 (Q2)
 • Strategisch IB&P beleid (Q2)
 • (basis)opleiding PO’s en FG’s in de gemeentelijke praktijk (Q2)
 • Handreiking Team op sterkte (positionering van privacy binnen gemeentelijke organisatie) (Q3)
 • Informatie rondom AI en Algoritmes (Q3)
 • Handreiking samenwerkingsverbanden (Q4)

De IBD organiseert diverse webinars en (be)spreekuren, soms ook gerelateerd aan het ontwikkelen van nieuwe producten. Klik hier om naar het overzicht te gaan van reeds geplande webinars en (be)spreekuren

 

Werk- en Expertgroepen

Werk- en Expertgroepen

De IBD werkt regelmatig samen met gemeentelijke contactpersonen aan de ontwikkeling van nieuwe producten en de doorontwikkeling van bestaande ondersteuningsproducten.

Lees hier meer over welke Werk- en Expertgroepen de IBD kent

Gerelateerd