Producten in ontwikkeling

De IBD werkt aan de volgende producten/projecten:

Q4 2021

Informatiebeveiliging
• Risico analyse aanpak voor ketens
• Opfrissen documentatie en hulpmisselen (VDW module 2)
• Update handreiking Back-up en recovery incl. back-up strategie (VDW module 4)
• Aanpak en overzicht kritische bedrijfsprocessen (VDW module 4)
• Scenariokaarten BCM (VDW module 4)
• Factsheet Medische gegevens en gemeenten
• Opleveren aanvullend Proces Automatiseringsbeleid Gemeenten (VDW module 5)
• Factsheet Netwerk Segmentatie (VDW module 1)
• Factsheet Ransomware (VDW module 1)
• Uitvraag behoefte gemeenten m.b.t. Oefenen
• Factheet Internet Services (VDW module 1)

Privacy
• AVG en de BIO
• Update factsheet Meldplicht Datalekken

Q1 2022

Informatiebeveiliging
Bredere uitrol IBD netwerkinventarisatie (NWI) Fase 2 / geautomatiseerde kwetsbaarhedenberichten
• Update Handreiking Patchmanagement, Wijzigingenbeheer en Configuratiemanagement (VDW module 1)

De IBD organiseert diverse webinars en (be)spreekuren, soms ook gerelateerd aan het ontwikkelen van nieuwe producten. Klik hier om naar het overzicht te gaan van reeds geplande webinars en (be)spreekuren

 

Wilt u meedenken over de inhoud van de nieuwe IBD producten of mist u nog bepaalde producten? Stuur dan een mail aan info@IBDGemeenten.nl of bel naar 070 204 55 11.

Gerelateerd