Producten in ontwikkeling

De IBD werkt aan de volgende producten:

Informatiebeveiliging

Pilot netwerkinventarisatie (NWI) / ICT Foto 2.0 (2020)
• Factsheet 2 Factor Authenticatie (Q4 2020)
• Pilot IBD IRPA Tool (Integrale Risico en Privacy Analyse Tool) (2020)
• Overzicht inkoop gerelateerde ondersteuningsmiddelen (Q4 2020)
VDW Module 5 IoT (Q4 2020)

Privacy

• Factsheet Verantwoordelijkheid / medeverantwoordelijkheid (werkgroep start oktober 2020)
• AVG en de BIO (Q4 2020)
• Update factsheet Meldplicht Datalekken (Q4 2020)
• Update Borgingsproduct met volwassenheidsniveaus (werkgroep start oktober 2020)
Privacy (be)Spreekuren met actuele privacy onderwerpen (geheel 2020)

 

 

 

Wilt u meedenken over de inhoud van de nieuwe IBD producten of mist u nog bepaalde producten? Stuur dan een mail aan info@IBDGemeenten.nl of bel naar 070-3738011.

Gerelateerd