Privacy & Gegevensbescherming

Bij de omgang met persoonsgegevens hebben gemeenten een grote verantwoordelijkheid. Privacy is een omvangrijk en complex vraagstuk. Dit komt onder andere door de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten, de gegevensuitwisseling met (keten)partners, de technische mogelijkheden en veranderende wetgeving. Privacy raakt de hele gemeentelijke organisatie.

Borging privacy in de gemeentelijke organisatie

De implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) werkt door in de gehele gemeentelijke organisatie en in (nagenoeg) alle processen. De IBD ontwikkelde criteria om de AVG te vertalen naar een kwaliteitscyclus. Hiermee beoogt de IBD gemeenten concrete handvatten te bieden om een goede omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze criteria zijn opgenomen in het Borgingsproduct AVG.

Download de documenten hier:

Ondersteuningsproducten Privacy

Naast het borgingsproduct biedt de IBD een uitgebreide set aan ondersteuningsproducten over beleid, processen, organisatorische inbedding, samenwerking, beveiliging en verantwoording.

Bekijk de ondersteuningsproducten op de overzichtspagina.

Naast deze producten zijn er ook informatieve pagina’s over specifieke onderwerpen. Het gaat om actuele zaken, waar vaak veel vragen over zijn ontvangen, en die we op deze wijze nog eenvoudiger vindbaar maken voor gemeentelijke PO’s en FG’s. Net als de producten worden deze pagina’s periodiek geactualiseerd. Op dit moment hebben we de volgende informatieve pagina’s:

DPIA-tool en collectieve DPIA’s

De IBD heeft een tool beschikbaar gesteld op de IBD-community waarmee gemeenten een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit kunnen voeren. Een belangrijk uitgangspunt van de DPIA-tool is het default delen van de ingevulde DPIA’s met alle andere leden van de IBD-community. Om toegang te krijgen tot de DPIA-tool moet u beschikken over een goedgekeurd IBD Community account. Op de community is een uitgebreide handleiding beschikbaar waar o.a. in staat beschreven hoe u toegang krijgt tot de collectieve DPIA’s.

Daarnaast voert de IBD voor gemeenten ook collectieve DPIA’s uit. Lees hier meer

Meld uw contactpersoon aan bij de IBD

De IBD ondersteunt gemeenten om privacy te borgen in de eigen organisatie en in de afspraken met (keten)partners. Om gemeenten zo goed mogelijk te kunnen blijven ondersteunen worden gemeenten gevraagd om hun FG en privacyadviseur aan te melden via dit formulier.

Eenmaal aangemeld ontvangt de FG/privacyadviseur o.a. onze maandmonitor.

Kennisdeling tussen gemeenten

De IBD organiseert twee maal per jaar een serie regiobijeenkomsten over privacy en gegevensbescherming. Kijk in de agenda voor meer informatie en data.

Ook organiseert de IBD op regelmatige basis virtuele bijeenkomsten. Klik hier om naar de pagina te gaan waar u de presentaties van de webinars/(be)Spreekuren kunt downloaden en kunt zien welke virtuele bijeenkomsten gepland staan.

Gemeenten kunnen via het VNG Forum AVG informatie over privacy en gegevensbescherming met elkaar delen, vragen aan elkaar stellen en documenten uitwisselen.

Privacy Pubquiz

De IBD heeft de privacypubquiz ontwikkeld zodat gemeenten privacy op een ludieke, competitieve en informele manier onder de aandacht kunnen brengen. De quiz test de kennis van de deelnemers en zorgt voor bewustwording. Met de privacypubquiz wordt op een actieve manier informatie over het niveau van awareness van medewerkers verzameld. Lees hier meer

Vragen over privacy

Vragen over privacy in relatie tot het werk van gemeenten kunt u stellen aan privacy@vng.nl.

Factsheet AVG Basisregels

Factsheet AVG Basisregels

Is de AVG van toepassing? Zo ja, bent u verwerkingsverantwoordelijke of verwerker? En hoe zit het met de grondslag en het doel? Lees de factsheet AVG Basisregels.

Klik hier om de factsheet AVG basisregels te downloaden

Gerelateerd