Privacy & Gegevensbescherming (AVG)

Bij de omgang met persoonsgegevens van inwoners en personeel hebben gemeenten een grote verantwoordelijkheid. Privacy is een essentieel en complex vraagstuk. Dit komt onder andere door de toenemende digitalisering van de samenleving en dienstverlening van gemeentende decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten, de gegevensuitwisseling met (keten)partners, de technische mogelijkheden en veranderende wetgeving. Privacy raakt de hele gemeentelijke organisatie en verdient, samen met informatiebeveiliging, continu aandacht. 

Meld uw contactpersoon aan bij de IBD

De IBD ondersteunt gemeenten om privacy te borgen in de eigen organisatie en in de afspraken met (keten)partners. Om gemeenten zo goed mogelijk te kunnen blijven ondersteunen worden gemeenten gevraagd om hun FG en privacyadviseur aan te melden via dit formulier. Eenmaal aangemeld ontvangt de FG/privacyadviseur o.a. onze maandmonitor.

Benieuwd wat de VNG/IBD voor uw organisatie kan betekenen? Bekijk dan de korte animatie: 

 

Belangenbehartiging

DVNG/IBD behartigt de belangen van gemeenten bij privacygerelateerde onderwerpenZo bespreken we de knelpunten, inzichten en praktijkvoorbeelden van gemeenten bij o.a. de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), ministeries en/of leveranciers. 

Kennisdeling tussen gemeenten

VNG Privacyforum
Gemeenten kunnen via het privacyforum informatie over privacy en gegevensbescherming met elkaar delen, vragen aan elkaar stellen en documenten uitwisselen. Meld u zich aan via forum.vng.nlu treft het privacyforum onder AVG in de categorie dienstverlening en informatiebeleid.   

(Online) bijeenkomsten
De IBD organiseert regelmatig (online) bijeenkomsten over privacy en gegevensbescherming. Bij deze bijeenkomsten schuiven regelmatig externe sprekers van bijvoorbeeld de VNG of de AP aan als deskundigeKlik hier voor het overzicht van presentaties en de agenda van online bijeenkomsten. 

Beheer- en werkgroepen
De IBD werkt samen met gemeenten in beheer- en werkgroepen. De beheergroepen gaan over het onderhoud en actualisatie van bepaalde gemeentelijke privacyproducten, zoals de standaard verwerkersovereenkomst. De werkgroepen gaan over actuele vraagstukken en resulteren in een privacyproduct (zie ondersteuningsproducten hieronder). Contactpersonen van de IBD ontvangen via de maandmonitor een oproep om deel te nemen. 

Ondersteuningsproducten Privacy

De IBD biedt een uitgebreide set aan ondersteuningsproducten over 7 thema’s: beleid, organisatorische inbedding, processen, rechten van betrokkenen, samenwerking, beveiliging en verantwoording. U treft deze producten op de overzichtspagina. We lichten enkele ondersteuningsproducten en instrumenten uit:

Standaard Verwerkersovereenkomst
De IBD beheert de standaard verwerkersovereenkomst(VWO) voor gemeenten namens de beheergroep VWODe VWO is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met gemeenten en leveranciers en is verplicht sinds 2020. De overeenkomst regelt op een uniforme wijze de afspraken rondom de verwerking van persoonsgegevens tussen gemeenten en hun verwerkers

Borging AVG in de gemeentelijke organisatie
De implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) werkt door in de gehele gemeentelijke organisatie en in (nagenoeg) alle processen. De IBD ontwikkelde het AVG Borgingsproduct om de AVG te vertalen naar een kwaliteitscyclus binnen de gemeente. Dit instrument geeft gemeenten concrete handvatten om een goede omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Het borgingsproduct wordt aan de hand van feedback van gemeenten periodiek geactualiseerd in een beheergroep.

Download de instrumenten hier: 

DPIA-tool en collectieve DPIA’s
De IBD heeft een tool beschikbaar gesteld op de IBD-community waarmee gemeenten een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit kunnen voeren. Een belangrijk uitgangspunt van de DPIA-tool is het default delen van de ingevulde DPIA’s met alle andere leden van de IBD-community. Dit om te stimuleren dat gemeenten van elkaar leren en niet zelf het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Om toegang te krijgen tot de DPIA-tool moet u beschikken over een goedgekeurd IBD Community account. Op de community is een uitgebreide handleiding beschikbaar waar o.a. in staat beschreven hoe u toegang krijgt tot de collectieve DPIA’s. 

Daarnaast voert de IBD voor gemeenten ook collectieve DPIA’s uit. Lees hier meer

Privacy Pubquiz
De IBD heeft de privacypubquiz ontwikkeld zodat gemeenten privacy op een ludieke, competitieve en informele manier onder de aandacht kunnen brengen. De quiz test de kennis van de deelnemers en zorgt voor bewustwording. Met de privacypubquiz wordt op een actieve manier informatie over het niveau van awareness van medewerkers verzameld. Lees hier meer

Informatieve pagina’s
Ezijn ook informatieve pagina’s over specifieke privacy-onderwerpen. Het gaat om actuele zaken waar vaak veel vragen over zijn ontvangen en die we op deze wijze nog eenvoudiger vindbaar maken voor gemeentelijke PO’s en FG’s. Net als de producten worden deze pagina’s periodiek geactualiseerd. Whebben de volgende informatieve pagina’s: 

Klankbordgroep productaanbod Privacy
Vanuit de IBD willen we onze diensten en producten zo relevant mogelijk laten zijn voor gemeenten. Om die reden hebben wij een 10 Functionarissen Gegevensbescherming en Privacy Officers van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden gevraagd ons productaanbod kritisch te bekijken. De klankbordgroep komt twee keer per jaar bij elkaar. Terugkoppeling van de besproken onderwerpen vindt plaats via de Maandmonitor. Wilt u meer weten of deel uitmaken van de klankbordgroep, stuur dan een mail naar privacy@vng.nl. 

Vragen over privacy

Vragen over privacy in relatie tot het werk van gemeenten kunt u stellen aan privacy@vng.nl.

Factsheet AVG Basisregels

Factsheet AVG Basisregels

Is de AVG van toepassing? Zo ja, bent u verwerkingsverantwoordelijke of verwerker? En hoe zit het met de grondslag en het doel? Lees de factsheet AVG Basisregels.

Klik hier om de factsheet AVG basisregels te downloaden

Gerelateerd