Informatiebeveiliging Omgevingswet

De Omgevingswet is de wet voor de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet bundelt de regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water uit 26 verschillende wetten.  Daarnaast komen 4 algemene maatregelen van bestuur in de plaats van circa 117 bestaande. En zullen circa 120 ministeriële regelingen worden samengevoegd tot ongeveer 10. Naar verwachting zal de Omgevingswet in het voorjaar van 2019 in werking treden. Vanaf 2019 hebben gemeenten een aantal voorzieningen nodig om met de Omgevingswet te kunnen werken. Het gaat onder meer om een webportaal (voor toegang tot het DSO), een landelijke registratie van omgevingsdocumenten (voor inzicht in geldende regels), het Informatiehuis Ruimte en een gegevenscatalogus (een overzicht van diensten die via het stelsel worden geboden). Daarnaast worden de bestaande voorzieningen Omgevingsloket Online (OLO), Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en Ruimtelijke plannen geschikt gemaakt voor de Omgevingswet. De IBD adviseert VNG Realisatie en gemeenten over de informatiebeveiligingsaspecten van deze voorzieningen.