GGI Veilig

Door als gemeenten samen te werken op het gebied van digitale weerbaarheid wordt het gemakkelijker om stapsgewijs de eigen digitale weerbaarheid te verhogen. Met de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) beoogt VNG Realisatie een veilige, samenhangende digitale infrastructuur te creƫren waardoor samenwerken tussen gemeenten en andere overheden beter, veiliger en gemakkelijker wordt. Een van de onderdelen van GGI is GGI-Veilig.

GGI-Veilig ondersteunt de gemeente bij het verhogen van de digitale weerbaarheid en het veiliger maken van de ICT-infrastructuur. Via GGI-Veilig kunnen gemeenten actieve netwerk security monitoring afnemen voor het detecteren en signaleren van ongewenste activiteiten op het eigen bedrijfsnetwerk. Deze actieve netwerk security monitoring wordt ook ingezet voor GGI-Netwerk. Dit maakt het mogelijk om in de volle breedte binnen gemeenten adequaat en tijdig te reageren op de gesignaleerde dreigingen.

Naast netwerk monitoring kunnen gemeenten ook technische security diensten afnemen, zoals onder andere Firewall services, VPN services, Mobile Device Management, Endpoint protection, etc. Deze diensten beantwoorden aan de behoeften van gemeenten voor het invullen van de noodzakelijke technische maatregelen binnen hun ICT-infrastructuur. Om ook ontbrekende kennis en capaciteit binnen gemeenten aan te vullen, is het tevens mogelijk diverse expertise diensten af te nemen via GGI-Veilig.

Het traject Verhogen Digitale Weerbaarheid sluit aan bij de diensten van GGI Veilig. De IBD adviseert in dit traject over de informatiebeveiligingsaspecten en neemt tevens deel in de GGI-Veilig expertgroep. Voor meer inhoudelijke details over GGI-Veilig, kunt u terecht op de website van GGI-Veilig.

 

 

Ondersteuningspakket Verhogen Digitale Weerbaarheid (VDW)

Ondersteuningspakket Verhogen Digitale Weerbaarheid (VDW)

Om gemeenten te helpen met het verhogen van de digitale weerbaarheid ontwikkelt de IBD een ondersteuningspakket.

lees hier meer

Gerelateerd