GGI Veilig

GGI-Veilig ondersteunt de gemeente bij het verhogen van de digitale weerbaarheid en het veiliger maken van de ICT-infrastructuur. Via GGI-Veilig kunnen gemeenten actieve netwerk monitoring afnemen voor het bewaken van dataverkeer op het eigen bedrijfsnetwerk. Deze actieve netwerk monitoring wordt ook ingezet voor GGI-Netwerk.

Lees meer over GGI Veilig op de website van Digitale Agenda 2020.