Gemma

GEMMA is de referentiearchitectuur voor gemeenten. Het helpt gemeenten om (ICT-) ontwikkelingen in samenhang aan te sturen en inzicht in en grip op de informatievoorziening te krijgen. Ontwikkelen, bouwen, aanschaffen en implementeren van ICT onder architectuur zorgt ervoor dat de verschillende oplossingen onderling goed samenwerken. Ook ontstaat er een overzicht dat bestuur en management helpt alle ontwikkelingen in samenhang aan te sturen. Informatiebeveiliging en privacy vormen de basis van een van de architectuurprincipes: de gemeente gaat op een vertrouwelijke manier met gegevens om. De IBD adviseert VNG Realisatie en gemeenten bij de (door)ontwikkeling van GEMMA.

Lees meer over GEMMA op op de website van VNG-Realisatie.

Gegevensmanagement

Gegevensmanagement is het geheel van activiteiten die ertoe leiden dat een organisatie (of keten) tijdig op de juiste plaats over de benodigde gegevens beschikt. De kwaliteit van de gegevenshuishouding in een gemeente beïnvloedt de kwaliteit van dienstverlening en bedrijfsvoering.

Lees meer over gegevensmanagement op de website van VNG Realisatie.