Gemma

GEMMA is de referentiearchitectuur voor gemeenten. Het helpt gemeenten om (ICT-) ontwikkelingen in samenhang aan te sturen en inzicht in en grip op de informatievoorziening te krijgen. Ontwikkelen, bouwen, aanschaffen en implementeren van ICT onder architectuur zorgt ervoor dat de verschillende oplossingen onderling goed samenwerken. Ook ontstaat er een overzicht dat bestuur en management helpt alle ontwikkelingen in samenhang aan te sturen. Informatiebeveiliging en privacy vormen de basis van een van de architectuurprincipes: de gemeente gaat op een vertrouwelijke manier met gegevens om. De IBD adviseert VNG Realisatie en gemeenten bij de (door)ontwikkeling van GEMMA.

Lees meer over GEMMA op de website van VNG-Realisatie