Bewustwording

Een bewuste medewerker is een belangrijk fundament voor informatiebeveiliging. Gemeenten doen veel aan bewustwording van medewerkers en delen hun goede voorbeelden op de IBD-community.

Overzicht bewustwordingscampagnes

De IBD heeft een (niet uitputtend) overzicht gemaakt van bewustwordingscampagnes van gemeenten, gericht op gemeenten en gericht op inwoners en bedrijven. Het overzicht bevat campagnes met een niet-commercieel karakter. Klik hier voor de pagina met het overzicht van bewustwordingscampagnes.

Crisisgame

Om te zorgen dat uw gemeente adequaat reageert tijdens een incident, kunt u een crisisgame doen. In dit spel oefent u als gemeente met de dynamiek en besluitvorming tijdens een incident. U kunt, na een korte trainerscursus, deze game inzetten binnen de eigen gemeente om de bewustwording te verhogen en een gesprek te houden over crisismanagement binnen de eigen gemeente.

Bordspel ‘spion op je pad’

In het spel ‘spion op je pad’ oefent u met dilemma’s over informatiebeveiliging en privacy. De deelnemers maken samen steeds de afweging tussen beveiliging, snelheid en kwaliteit. De deelnemers werken dus met elkaar en niet tegen elkaar. Een spelleider begeleidt de deelnemers. Als gemeente kunt u dit spel gebruiken om medewerkers, management en bestuur meer bewust te maken van informatiebeveiliging.

Bewustwordingscampagne

Om het bewustzijn van informatiebeveiliging te verhogen binnen uw gemeente, kunt u gebruikmaken van de campagne ‘Safe & Sound’. Op onze website vindt u een overzicht van meerdere bewustwordingscampagnes van en voor gemeenten.

De Serious game Telekwetsbaarheid – ‘uitval ICT en gevolgen voor de organisatie’ is een game van het Agentschap Telecom.

De Serious game Telekwetsbaarheid – ‘uitval ICT en gevolgen voor de organisatie’ is een game van het Agentschap Telecom.

Het doel van de game is de gemeente inzicht geven in de gevolgen van een digitale verstoring voor de eigen organisatie. Wat betekent uitval van stroom en telecommunicatie voor de eigen organisatie en hoe gaan gemeentemedewerkers hiermee om?

lees hier meer

Gerelateerd