Baseline Informatiebeveiliging Overheid

De IBD werkt mee aan de doorontwikkeling van de baselines informatiebeveiliging van de verschillende overheidslagen. De BIR vormt de basis voor de BIG. Omdat deze BIR uiteindelijk samen met de BIG en alle andere overheidsbaselines moet leiden tot de Baseline Informatiebeveiliging Overheid ofwel BIO is de IBD doorlopend betrokken bij de werkgroep Normatiek van BZK. Deze werkgroep bestaat uit alle belanghebbenden en beoogt de link te leggen tussen de ISO 27001 en 27002 versie 2013 en de BIO met inachtneming van de belangen van de koepels.