Programma IBD-Praktijkdag ‘Work IT Out’

Dagvoorzitter Alexander Meijer, gemeentesecretaris gemeente Amstelveen, gaf het startschot en leidde alle deelnemers door de dag. Het programma zag er als volgt uit:

09.00 – 09.30 uur Inloop
09.30 – 09.40 uur Welkom door dagvoorzitter, Alexander Meijer, gemeentesecretaris van de gemeente Amstelveen
09.40 – 09.50 uur Work Out: een actieve openingsactiviteit
09.50 – 10.10 uur Introductie door dagvoorzitter
10.10 – 11.50 uur Start parallelsessies
12.00 – 13.30 uur Lunch en speeddatesessies
13.30 – 16.00 uur Vervolg parallelsessies
16.00 – 16.30 uur Plenaire terugkoppeling door dagvoorzitter
16.30 uur Start borrel en bezoek speeddateplein

De inhoudelijke parallelsessies zijn ingevuld aan de hand van vier parallellijnen, met elk vijf verschillende themasessies waar deelnemers uit hebben kunnen kiezen, te weten:

 1. Work IT Out ‘On the Move
  ‘De vijf stappen van de BIG’; De IBD heeft verschillende fases van het implementeren van de BIG, inzichtelijk gemaakt. Op basis hiervan is een rode draad geformuleerd in de vorm van een stappenplan met daarin vijf relevante stappen om te komen tot de implementatie van de BIG. In deze parallellijn zijn deze stappen in vijf sessies verder uitgediept.
 2. Work IT Out ‘Ready to Learn
  Informatieveiligheidsaspecten in beeld; ’ Ook in deze parallellijn vijf sessies met elk een thema, te weten: Bewustwording, Privacy, Meldplicht Datalekken, Cloud Computing en Auditing. Dit in samenwerking met kennispartners, marktpartijen en gemeenten.
 3. Work IT Out ‘Time to Explore
  Informatiebeveiligingsaspecten uitgediept. In deze parallellijn stonden vijf specifieke technische onderwerpen centraal; Ransomware, Phishing, DDoS aanvallen, ISMS en Cyber Security Beeld. Dit in samenwerking met kennispartners, marktpartijen en gemeenten.
 4. Work IT Out ‘Join the club
  Concrete gemeentelijke praktijkcases voor het voetlicht; In deze parallellijn hebben marktpartijen in combinatie met een gemeente per sessie inzicht gegeven in hun concrete uitwerkingen op specifieke thema’s op informatiebeveiligingsvlak.

Onderstaand vindt u een overzicht van de thema’s die in de 4 parallellijnen aan bod zijn gekomen in combinatie met de bijbehorende sprekers:

 

15-1021 schema invulling sessies + titels (1)

Speeddates

Tijdens de lunch en de netwerkborrel hebben deelnemers deel kunnen nemen aan de zogenaamde speeddatesessies met marktpartijen en kennispartners. Deze hebben plaatsgevonden door middel van een speeddate carrousel van steeds 15 minuten per keer. Doel van de speeddates was om kennis te maken met specifieke marktpartijen en hun dienstverlening en natuurlijk met partners van de IBD.

Onderstaand vindt u een overzicht van de aanwezige partijen.

Speeddaters

 • Sincerus Consultancy
  Sincerus Consultancy is een specialist in informatiebeveiliging die alle noodzakelijke kennis en ervaring, van techniek tot beleid en van training tot monitoring in eigen huis heeft. Met Cybermonitor beschikt Sincerus over een eigen professioneel Security Operations Center. Kwalitatief hoog Log Management en SIEM komen zo binnen handbereik.
 • Audittrail
  ‘De security audit van Audittrail geeft inzicht in de plus- en probleempunten van de organisatie betreffende de informatiebeveiliging en privacy. Daarnaast levert Audittrail advies over hoe de informatiebeveiliging verbeterd kan worden en ondersteunt Audittrail gemeenten in het op orde houden van de informatiebeveiliging.’
 • Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)
  CIP is het Expertisecentrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming van, voor en door overheidsorganisaties. Het doel van het CIP is om samen de ketens van dienstverlening en gegevensuitwisseling veiliger te maken en daarmee het vertrouwen bij burgers in de dienstverlening van de overheid op een hoog niveau te krijgen en te houden.
 • KPN Lokale Overheid
  KPN is een cruciaal onderdeel van de vitale infrastructuur in Nederland en heeft daarmee een maatschappelijke verantwoordelijkheid om constant veiligheid en kwaliteit te bieden. KPN wil samenwerken met gemeenten; kennis delen is een noodzakelijke voorwaarde voor digitale veiligheid.
 • Onsight IT Security Experts
  BIG, Logius, WBP, Meldplicht Datalekken allemaal vragen ze om een proactieve beveiligingsstrategie. Onsight helpt gemeenten een concrete vertaling te maken van strategie naar een tactisch, operationele invulling, waarmee een kosteneffectieve invulling gegeven kan worden aan de geldende normenkaders.
 • Swinth
  Swinth IvO -Partners brengt samen met gespecialiseerde partijen de informatieveiligheid van een organisatie op het gewenste niveau. De visie van Swinth IvO -Partners is: Informatieveiligheid (I) = Bewustwording (B) x Organisatie (O) x Techniek (T). Kortweg I=BOT.
 • LBVD Consultancy
  De digitale wereld leefbaar maken voor  gemeenten, dat is waar LBVD voor gaat. Gemeenten kunnen bij ons terecht voor: DigiD-audit, Awareness, BIG-implementatie, Borging& Toetsing van Cyber-Awareness. Door de inzet van LBVD hoeven gemeenten zich geen zorgen te maken over de risico’s van de digitale wereld en kunnen zij zich focussen op de gemeente en haar inwoners.
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
  VNG is de Verenging van Nederlandse Gemeenten. VNG is de belangenbehartiger van alle gemeenten en dus een belangrijke gesprekspartner voor andere overheden en maatschappelijke organisaties. De dienstverlening van de VNG bestaat onder andere uit het adviseren en informeren van gemeenten over actuele ontwikkelingen zoals informatieveiligheid.
 • Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD)
  De IBD is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en actief sinds 1 januari 2013. De IBD is er voor alle gemeenten en richt zich op bewustwording en concrete (incident)ondersteuning aangaande informatiebeveiliging. Alle gemeenten kunnen gebruik maken van de producten en de generieke dienstverlening van de IBD.