Programma Borging Veilige Gegevensuitwisseling via Suwinet (BGVS)

Het programma Borging Veilige Gegevensuitwisseling via Suwinet (BGVS) ondersteunt gemeenten bij de implementatie van een zorgvuldige gegevensuitwisseling binnen Suwinet-Inkijk. De IBD ondersteunt het programma waar nodig met expertise op het gebied van informatiebeveiliging.

De IBD heeft een actieve bijdrage geleverd in te totstandkoming van de normenkaders voor afnemers, bronhouders en beheer. Daarnaast heeft de IBD geadviseerd over de risicoclassificatie en heeft de IBD producten ingebracht rondom telewerken en mobiel werken zodat dit ook voor het sociale domein op een verantwoorde manier kan worden ingericht.

Lees meer op de website van het programma