Producten

Producten

Standard Data Protecessing Agreement (DPA) for Dutch Municipalities

Standard Data Protecessing Agreement (DPA) for Dutch Municipalities

Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)

Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)

Presentatie regiobijeenkomst najaar 2018 Verwerkersovereeenkomst (VWO)

Presentatie regiobijeenkomst najaar 2018 Verwerkersovereeenkomst (VWO)