Producten

Producten

IBD-Factsheet Meldplicht Datalekken

IBD-Factsheet Meldplicht Datalekken

Leeg verwerkingsregister gemeenten

Leeg verwerkingsregister gemeenten

Vooringevuld verwerkingsregister gemeenten

Vooringevuld verwerkingsregister gemeenten

Handreiking verwerkingsregister gemeenten – toelichting bij het vooringevulde register van verwerkingsactiviteiten

Handreiking verwerkingsregister gemeenten – toelichting bij het vooringevulde register van verwerkingsactiviteiten

Handreiking Privacy en Integrale toeleiding en dienstverlening sociaal domein

Handreiking Privacy en Integrale toeleiding en dienstverlening sociaal domein

Casuïstiek gegevensbescherming gemeenteraad

Casuïstiek gegevensbescherming gemeenteraad

Handreiking positionering Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Handreiking positionering Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Handreiking rol en taken van de Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Handreiking rol en taken van de Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)

Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)

Voorbeeld jaarrapportage functionaris gegegevensbescherming – Gemeenteraad

Voorbeeld jaarrapportage functionaris gegegevensbescherming – Gemeenteraad

Voorbeeld jaarrapportage functionaris gegegevensbescherming – College van B&W

Voorbeeld jaarrapportage functionaris gegegevensbescherming – College van B&W

Bijlage Criteria borging AVG / Bijlage borgingsproduct gegevensbescherming in de gemeentelijke organisatie

Bijlage Criteria borging AVG / Bijlage borgingsproduct gegevensbescherming in de gemeentelijke organisatie