Producten

Producten

Handreiking positionering Functionaris Gegevensbescherming FG

Handreiking positionering Functionaris Gegevensbescherming FG

Handreiking rol en taken van de Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Handreiking rol en taken van de Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)

Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)

Voorbeeld jaarrapportage functionaris gegegevensbescherming – Gemeenteraad

Voorbeeld jaarrapportage functionaris gegegevensbescherming – Gemeenteraad

Voorbeeld jaarrapportage functionaris gegegevensbescherming – College van B&W

Voorbeeld jaarrapportage functionaris gegegevensbescherming – College van B&W

Bijlage Criteria borging AVG / Bijlage borgingsproduct gegevensbescherming in de gemeentelijke organisatie

Bijlage Criteria borging AVG / Bijlage borgingsproduct gegevensbescherming in de gemeentelijke organisatie

Criteria borging AVG / Borgingsproduct gegevensbescherming in de gemeentelijke organisatie

Criteria borging AVG / Borgingsproduct gegevensbescherming in de gemeentelijke organisatie

Handreiking register van verwerkingsactiviteiten – Voorbeeld gemeente Amersfoort

Handreiking register van verwerkingsactiviteiten – Voorbeeld gemeente Amersfoort

Handreiking register van verwerkingen voor gemeenten

Handreiking register van verwerkingen voor gemeenten

Handreiking samenwerkingsverbanden en AVG deel 2 – uitwisseling van gegevens

Handreiking samenwerkingsverbanden en AVG deel 2 – uitwisseling van gegevens

Handreiking samenwerkingsverbanden en AVG deel 1: wie is samenwerkingsverantwoordelijke

Handreiking samenwerkingsverbanden en AVG deel 1: wie is samenwerkingsverantwoordelijke

Handreiking rechten van betrokkenen AVG deel 2, rectificatie, vergetelheid, bewerking, dataportabiliteit, bezwaar en recht tegen geautomatiseerde verwerking/profiling

Handreiking rechten van betrokkenen AVG deel 2, rectificatie, vergetelheid, bewerking, dataportabiliteit, bezwaar en recht tegen geautomatiseerde verwerking/profiling