Producten

Producten

Handreiking en voorbeeld privacybeleid gemeente Leidschendam-Voorburg

Handreiking en voorbeeld privacybeleid gemeente Leidschendam-Voorburg

Handreiking stappenplan voor gemeenten ter voorbereiding op de AVG.

Handreiking stappenplan voor gemeenten ter voorbereiding op de AVG.

Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS

Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS

Presentatie regiobijeenkomst najaar 2017 CISO-FG

Presentatie regiobijeenkomst najaar 2017 CISO-FG

Presentatie regiobijeenkomst najaar 2017 Privacy Prioriteren

Presentatie regiobijeenkomst najaar 2017 Privacy Prioriteren

Presentatie regiobijeenkomst najaar 2017 Privacy ondersteuning

Presentatie regiobijeenkomst najaar 2017 Privacy ondersteuning

Presentatie regiobijeenkomst najaar 2017 Opdrachtgeverschap 2.0

Presentatie regiobijeenkomst najaar 2017 Opdrachtgeverschap 2.0

Presentatie regiobijeenkomst najaar 2017 IBD stand van zaken

Presentatie regiobijeenkomst najaar 2017 IBD stand van zaken

CISO workshops: adviseren van bestuur en management (Onderdeel van de CISO-Toolkit)

CISO workshops: adviseren van bestuur en management (Onderdeel van de CISO-Toolkit)

Format Presentatie CISO aan gemeentebestuur (Onderdeel van de CISO-Toolkit)

Format Presentatie CISO aan gemeentebestuur (Onderdeel van de CISO-Toolkit)

Format kwartaalrapportage CISO (onderdeel van de CISO Toolkit)

Format kwartaalrapportage CISO (onderdeel van de CISO Toolkit)