Producten

Producten

Handreiking rechten van betrokkenen AVG deel 2, rectificatie, vergetelheid, bewerking, dataportabiliteit, bezwaar en recht tegen geautomatiseerde verwerking/profiling

Handreiking rechten van betrokkenen AVG deel 2, rectificatie, vergetelheid, bewerking, dataportabiliteit, bezwaar en recht tegen geautomatiseerde verwerking/profiling

Handreiking rechten van betrokkenen AVG deel 1, informatieplicht en recht van inzage

Handreiking rechten van betrokkenen AVG deel 1, informatieplicht en recht van inzage

Handreiking model privacybeleid en -reglement voor gemeenten

Handreiking model privacybeleid en -reglement voor gemeenten

Handreiking privacyverklaring

Handreiking privacyverklaring

Profieltekst detacheringsopdracht adviseur informatiebeveiliging gemeenten

Profieltekst detacheringsopdracht adviseur informatiebeveiliging gemeenten

Factsheet en beslismodel Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker?

Factsheet en beslismodel Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker?

Introductie aanpak BIO en beschikbaarheid BIO

Introductie aanpak BIO en beschikbaarheid BIO

Factsheet Social Engineering

Factsheet Social Engineering

IBD Jaaroverzicht 2018

IBD Jaaroverzicht 2018

De 10 bestuurlijke principes voor informatiebeveiliging

De 10 bestuurlijke principes voor informatiebeveiliging

Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 2019/2020

Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 2019/2020

Presentatie regiobijeenkomst najaar 2018 Verwerkersovereeenkomst (VWO)

Presentatie regiobijeenkomst najaar 2018 Verwerkersovereeenkomst (VWO)