Producten

Producten

Presentatie BIO / ENSIA Congrestival VNG

Presentatie BIO / ENSIA Congrestival VNG

Voorbeeld jaarrapportage functionaris gegegevensbescherming – Gemeenteraad

Voorbeeld jaarrapportage functionaris gegegevensbescherming – Gemeenteraad

Voorbeeld jaarrapportage functionaris gegegevensbescherming – College van B&W

Voorbeeld jaarrapportage functionaris gegegevensbescherming – College van B&W

Bijlage Criteria borging AVG / Bijlage borgingsproduct gegevensbescherming in de gemeentelijke organisatie

Bijlage Criteria borging AVG / Bijlage borgingsproduct gegevensbescherming in de gemeentelijke organisatie

Criteria borging AVG / Borgingsproduct gegevensbescherming in de gemeentelijke organisatie

Criteria borging AVG / Borgingsproduct gegevensbescherming in de gemeentelijke organisatie

Handreiking register van verwerkingsactiviteiten – Voorbeeld gemeente Amersfoort

Handreiking register van verwerkingsactiviteiten – Voorbeeld gemeente Amersfoort

Handreiking register van verwerkingen voor gemeenten

Handreiking register van verwerkingen voor gemeenten

Handreiking samenwerkingsverbanden en AVG deel 2 – uitwisseling van gegevens

Handreiking samenwerkingsverbanden en AVG deel 2 – uitwisseling van gegevens

Handreiking samenwerkingsverbanden en AVG deel 1: wie is samenwerkingsverantwoordelijke

Handreiking samenwerkingsverbanden en AVG deel 1: wie is samenwerkingsverantwoordelijke

Handreiking rechten van betrokkenen AVG deel 2, rectificatie, vergetelheid, bewerking, dataportabiliteit, bezwaar en recht tegen geautomatiseerde verwerking/profiling

Handreiking rechten van betrokkenen AVG deel 2, rectificatie, vergetelheid, bewerking, dataportabiliteit, bezwaar en recht tegen geautomatiseerde verwerking/profiling

Handreiking rechten van betrokkenen AVG deel 1, informatieplicht en recht van inzage

Handreiking rechten van betrokkenen AVG deel 1, informatieplicht en recht van inzage

Handreiking model privacybeleid en -reglement voor gemeenten

Handreiking model privacybeleid en -reglement voor gemeenten