Producten

Producten

Factsheet Lijnmanager

Factsheet Lijnmanager

Producten en diensten van de IBD (PDC)

Producten en diensten van de IBD (PDC)

Standaard Incidentindeling IBD

Standaard Incidentindeling IBD

IBD Jaaroverzicht 2017

IBD Jaaroverzicht 2017

Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 2018

Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 2018

Factsheet Assurance

Factsheet Assurance

Handreiking en voorbeeld privacybeleid gemeente Leidschendam-Voorburg

Handreiking en voorbeeld privacybeleid gemeente Leidschendam-Voorburg

CISO workshops: adviseren van bestuur en management (Onderdeel van de CISO-Toolkit)

CISO workshops: adviseren van bestuur en management (Onderdeel van de CISO-Toolkit)

Format Presentatie CISO aan gemeentebestuur (Onderdeel van de CISO-Toolkit)

Format Presentatie CISO aan gemeentebestuur (Onderdeel van de CISO-Toolkit)

Format kwartaalrapportage CISO (onderdeel van de CISO Toolkit)

Format kwartaalrapportage CISO (onderdeel van de CISO Toolkit)

Privacybeleid IBD

Privacybeleid IBD

Grip op privacy – artikel iBestuur 2017-nr 21 – interview IBD

Grip op privacy – artikel iBestuur 2017-nr 21 – interview IBD