Producten

Producten

Handreiking 2-Factor authenticatie (2FA) voor gemeenten

Handreiking 2-Factor authenticatie (2FA) voor gemeenten

Presentatie webinar Changemanagement – deel 2

Presentatie webinar Changemanagement – deel 2

Presentatie Privacy (be)Spreekuur thema Vroegsignalering

Presentatie Privacy (be)Spreekuur thema Vroegsignalering

Schadescenario’s BIO

Schadescenario’s BIO

Factsheet Changemanagement

Factsheet Changemanagement

Presentatie webinar Changemanagement – deel 1

Presentatie webinar Changemanagement – deel 1

Voorbeeld gedragsregels in veilig omgaan met informatie en infographics van DJI (2020)

Voorbeeld gedragsregels in veilig omgaan met informatie en infographics van DJI (2020)

Presentatie Privacy (be)Spreekuur Thema Privacy Volwassenheidsniveaus

Presentatie Privacy (be)Spreekuur Thema Privacy Volwassenheidsniveaus

Presentatie bespreekuur Risicomanagement

Presentatie bespreekuur Risicomanagement

Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 2021/2022

Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 2021/2022

Factsheet Integriteit – Wat kunnen HRM, CISO en PO voor elkaar betekenen?

Factsheet Integriteit – Wat kunnen HRM, CISO en PO voor elkaar betekenen?

Verslag Privacy (be)Spreekuur Samenwerken binnen het IKZ

Verslag Privacy (be)Spreekuur Samenwerken binnen het IKZ