Producten

Producten

Presentatie regiobijeenkomst voorjaar 2018 IBD Stand van zaken

Presentatie regiobijeenkomst voorjaar 2018 IBD Stand van zaken

Presentatie regiobijeenkomst voorjaar 2018 Adviesvaardigheden

Presentatie regiobijeenkomst voorjaar 2018 Adviesvaardigheden

Presentatie regiobijeenkomst voorjaar 2018 Factor Mens

Presentatie regiobijeenkomst voorjaar 2018 Factor Mens

Voorbeeld Baselinetoets

Voorbeeld Baselinetoets

IBD Jaaroverzicht 2017

IBD Jaaroverzicht 2017

Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 2018

Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 2018

Bescherm uzelf en uw (politieke) organisatie tegen digitale dreigingen

Bescherm uzelf en uw (politieke) organisatie tegen digitale dreigingen

Brief Ministerie van BZK en VNG ivm informatiebeveiliging rond verkiezingen

Brief Ministerie van BZK en VNG ivm informatiebeveiliging rond verkiezingen

Factsheet Assurance

Factsheet Assurance

Adviezen IBD ivm de gemeenteraadsverkiezingen

Adviezen IBD ivm de gemeenteraadsverkiezingen

Handreiking en voorbeeld privacybeleid gemeente Leidschendam-Voorburg

Handreiking en voorbeeld privacybeleid gemeente Leidschendam-Voorburg

Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS

Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS