Producten

Producten

Privacyverklaring Zoom

Privacyverklaring Zoom

Privacytips voor gebruik Zoom

Privacytips voor gebruik Zoom

Handreiking Risicoregister en Risico Acceptatie Overeenkomst (RAO)

Handreiking Risicoregister en Risico Acceptatie Overeenkomst (RAO)

Quickscan Videoconferencing tools

Quickscan Videoconferencing tools

Basisopzet CMDB (bijlage bij factsheet configuratiemanagement)

Basisopzet CMDB (bijlage bij factsheet configuratiemanagement)

Factsheet Configuratiemanagement

Factsheet Configuratiemanagement

Kwetsbaarheden in Citrix: Lessen voor gemeenten en de IBD

Kwetsbaarheden in Citrix: Lessen voor gemeenten en de IBD

Handreiking Configuratiemanagement BIO

Handreiking Configuratiemanagement BIO

Handreiking IB-functieprofiel Chief Information Security Officer (CISO) BIO

Handreiking IB-functieprofiel Chief Information Security Officer (CISO) BIO

Handreiking IoT beveiliging BIO

Handreiking IoT beveiliging BIO

Handreiking Communicatieplan Informatiebeveiliging BIO

Handreiking Communicatieplan Informatiebeveiliging BIO

Handreiking Mobiele gegevensdragers BIO

Handreiking Mobiele gegevensdragers BIO