Handreiking Wachtwoordbeleid BIO

  • versie 1.3: wachtwoord managers en multifactor authenticatie toegevoegd. Kleine aanpassingen, nagekomen review opmerkingen verwerkt.
  • versie 2.0: BIO Update – december 2018