Voorbeeld tijdspad Wpg audit

Versie 1.0

In dit document staat een voorbeeld van de te ondernemen stappen om tot een externe audit te komen en het tijdspad dat hierbij te verwachten is.

Klik hier voor een overzicht van IBD producten m.b.t. de Wpg