Voorbeeld Privacybeleid

Versie 1.0

Omdat het strategisch IB&P beleid de hoofdpunten bevat die in aanvullend IB&P beleid kunnen worden aangescherpt is er ook een aanvullend privacybeleid ontstaan. Dit aanvullende privacybeleid bevat aandachtpunten die te ver gaan om in het stategisch beleid te benoemen.