Voorbeeld jaarrapportage functionaris gegegevensbescherming – Gemeenteraad

In de afgelopen periode heeft de IBD samen met gemeenten gewerkt aan een voorbeeld jaarrapportage / jaarverslag van de functionaris gegevensbescherming (FG) ten behoeve van de gemeenteraad. Separaat is ook het voorbeeld ten behoeve van het college van B&W beschikbaar.

FG’s van gemeenten kunnen dit voorbeeld gebruiken bij het opstellen van de eigen rapportage. De template Jaarrapportage FG van de IBD is gebaseerd op het AVG Borgingsproduct 3.0. Via onze website is dit product (inclusief handreiking) te raadplegen en kunt u het Toetsingskader vinden waar u kunt aangeven in hoeverre uw organisatie voldoet aan de daar gestelde criteria.

  • versie 1.2 update naar 2019/2020