Voorbeeld jaarrapportage functionaris gegegevensbescherming – College van B&W

In de afgelopen periode heeft de IBD samen met gemeenten gewerkt aan een voorbeeld jaarrapportage / jaarverslag van de functionaris gegevensbescherming (FG) ten behoeve van het college van B&W. Separaat is ook het voorbeeld ten behoeve van de Gemeenteraad beschikbaar.

FG’s van gemeenten kunnen dit voorbeeld gebruiken bij het opstellen van de eigen rapportage. De template Jaarrapportage FG van de IBD is gebaseerd op het AVG Borgingsproduct 2.0 (voorheen ‘het borgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de gemeentelijke organisatie’). Via onze website is dit document te raadplegen en kunt u een Excelbestand vinden waar u kunt aangeven in hoeverre uw organisatie voldoet aan de daar gestelde criteria.

  • versie 1.2 update naar 2019/2020