Verwerkersovereenkomst AVG én Wpg

Versie 1.2, in lijn gebracht met versie 4.42 van de Standaard verwerkersovereenkomst gemeenten

De standaard verwerkersovereenkomst die gemeenten verplicht zijn te gebruiken bij het uitwisselen van persoonsgegevens met andere partijen, ziet alleen op verwerkingen die vallen onder het regime van de AVG. In deze verwerkersovereenkomst is daar ook de Wpg aan toegevoegd. Dit sjabloon verwerkersovereenkomst kan ingezet worden bij verwerkingen die zowel onder de AVG als de Wpg vallen (denk bijvoorbeeld aan een applicatie voor de handhelds van Boa’s.

Klik hier voor een overzicht van IBD producten m.b.t. de Wpg