VDW Module 2: Monitoring & response

Gemeenten hebben in de afgelopen jaren grote stappen gezet in hun informatiebeveiliging. De volgende logische stap bij de implementatie van de baseline informatiebeveiliging gemeenten / overheid (BIG/BIO) is een sterkere focus op detectie en actieve preventie van incidenten.

In het traject Verhogen Digitale weerbaarheid (VDW) ondersteunt de IBD gemeenten thematisch bij de groei in volwassenheid van hun informatiebeveiliging. Module 2 van VDW gaat in op het signaleren van afwijkingen en incidenten in de informatievoorziening en hierop acteren, ofwel monitoring en response.

Module 2 bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een introductievideo
  • De handreiking randvoorwaarden monitoring en response (handreiking en mindmap)
  • De handreiking starten met monitoring en response (handreiking en mindmap)
  • De handreiking uitbreiden van monitoring en response (handreiking en mindmap)
  • De factsheet juridische aspecten van monitoring en response
  • Een format voor een projectplan monitoring en response