Top kritische bedrijfsprocessen

De expertgroep BCM heeft een aantal (sub)producten ontwikkeld die gemeenten helpen bij het bepalen van de kritische bedrijfsprocessen en het beschrijven van deze kritische bedrijfsprocessen. Ook is er een overzicht samengesteld met de top 13 gemeentelijke kritische processen en de (belangrijkste) ondersteunende bedrijfsprocessen.

Tevens is een zevental scenariokaarten ontwikkeld. Deze scenariokaarten zijn een handvat en helpen een crisisteam tijdens de ‘warme fase’ de specifieke kenmerken van het type scenario te doorzien. Het gaat hierbij om de volgende scenariokaart: (1) Uitval gebouw(2) Uitval door stroomstoring(3) Uitval ICT, (4) Cybercrisis, (5) Uitval datacommunicatie (internet)(6) Uitval telefonie en (7) Uitval personeel.

De komende periode zal de expertgroep zich bezighouden met het opstellen van een stroom-/ processchema op basis van het Plan van Aanpak met daarin een voorzet met betrekking tot de rollen en verantwoordelijkheden (RACI). Ook zal er een generieke bedrijfsimpactanalyse (BIA) worden opgesteld. Op de langere termijn zal een crisisplan worden opgesteld.

Op dit moment zijn het allemaal nog losse producten. Deze losse producten zullen uiteindelijk zoveel mogelijk samengevoegd worden, zodat de samenhang duidelijk is en er een logisch verhaal ontstaat.

VDW-module 4: Bedrijfscontinuïteitsbeheer (BCM)

Gemeenten

Versie 1.0