Template Change Implementatie Plan

Dit template voor het zogeheten Change Implementatie Plan is bedoeld om wijzigingen voor te bereiden en vooraf na te denken over verschillende aspecten van een change bij uw organisatie. Daarbij kan er sprake zijn van een kleine change waarvoor minder uitvoerige uitwerking noodzakelijk is, maar ook van een grotere en complexere change. Naast het template zijn daarom twee invulvoorbeelden beschikbaar voor zowel een kleine en een grote change. Het invullen van het template helpt om wijzigingen efficiënt en effectief door te voeren met zo min mogelijk verstoringen en/of aantasting van de kwaliteit van de dienstverlening.