Handreiking Telewerkbeleid BIO

  • Versie 1.02: links naar andere BIG OP producten met meer info toegevoegd, typefouten aangepast. Verwijzingen naar BRP en RvIG omgezet.
  • Versie 2.0: BIO Update – februari 2019