Tactische Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

Deze baseline is vervangen door de BIO. U kunt dit document nog wel gebruiken om passende maatregelen op het niveau van BBN2 te vinden, waar de BIO ruimte laat voor eigen invulling.

v1.02 Copyright aangepast in verband met ISO tekst gebruik, link naar de NEN