Tactische Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

v1.02 Copyright aangepast in verband met ISO tekst gebruik, link naar de NEN