Standaard Incidentindeling IBD

Deze incidentrapportage kan worden gebruikt om op een uniforme wijze incidenten te registreren en te classificeren.

versie 1.1

In deze nieuwe versie is een aantal bugs in de overzichten opgelost en is er functionaliteit gewijzigd en toegevoegd. Hierdoor is het nu ook mogelijk om meer soorten incidenten te registreren en om de relatie te leggen naar de oorzaak van een incident. ook is een aantal kolommen toegevoegd om het gebruik van dit overzicht voor de registratie van datalekken te verbeteren. De wijzigingen worden in detail toegelicht in het excel-bestand zelf.