Spelmateriaal Privacy Pubquiz – editie 2023

Het is niet altijd makkelijk om op een leuke manier aandacht te vragen voor het onderwerp privacy. Daarom komen wij dit jaar met een geüpdatete privacy pubquiz. De quiz is bedoeld om organisaties te stimuleren actief bezig te zijn met het beschermen van de privacy van inwoners en medewerkers. Met de quiz kan op een laagdrempelige manier worden geoefend met privacyvraagstukken die in de gemeentelijke praktijk voorkomen.

Weten medewerkers bijvoorbeeld wat een bijzonder persoonsgegeven is? En is een verkeerd geadresseerde e-mail altijd een datalek? Deze, en andere vragen, helpen de medewerkers van uw organisatie bewuster te maken op het onderwerp privacy. De quiz kunt u zelf omzetten naar bijvoorbeeld Kahoot of een andere quiz-tool zodat de quiz op locatie of online kan worden gespeeld.

We zijn benieuwd naar wat het spelen van de quiz uw organisatie heeft opgeleverd, we horen dan ook graag de verhalen terug uit uw organisatie via [email protected]. Heeft u vragen over de quiz, of andere privacy zaken? Dan kunt u ons via datzelfde emailadres benaderen.