Schadescenario’s BIO

De IBD heeft met het ontwikkelen van de normenset BBN2+ een aanzet gedaan in het herijken van de schadescenarios uit de BIO. Deze schadescenario’s staan in de BIO in deel 2, bijlage 2. Deze scenario’s zijn belangrijk, omdat ze de meetlat zijn om te beoordelen welk belang de informatie die we willen beschermen voor ons heeft. Omdat BBN2 niet in alle gevallen voldoende is om informatie passend te beschermen heeft de IBD de schadescenario’s beter in lijn gebracht met de behoefte om tussen BBN2 en BBBN3 (weerstand tegen statelijke of vergelijkbare actoren) een nieuwe categorie toe te voegen. Dit voorstel voor herijking van de schadescenario’s is ook ingebracht bij de werkgroep BIO.

  • versie 0.9 concept