RASCI Tabel BIO controls en Privacy borgingsproduct controls

versie 1.0

In dit document staat per BIO control en Privacy control (uit het borgingsproduct) de RASCI beschreven. Dit is een best practice en het is goed mogelijk dat een gemeente zelf een eigen invulling heeft, zoals met alle templates en voorbeelden kan de gemeente dit aanpassen naar de eigen praktijk.