Quick Reference kaart 3 – Uitval ICT

VDW-module 4: Bedrijfscontinuïteitsbeheer (BCM)

Versie 1.0