Handreiking Procedure nieuwe ICT-voorzieningen BIO

  • versie 1.0.1: Taskforce BID verwijderd, WBP vervangen door Wbp, GBA vervangen door BRP
  • versie 2.0: BIO Update (maart 2019)
  • versie 2.01