Privacyverklaring Wet politiegegevens

Met een privacyverklaring voldoen gemeenten aan de verplichting om inwoners te informeren over de verwerkingen politiegegevens. In dit document vindt u een voorbeeld dat u kunt gebruiken bij het voldoen aan deze verplichting.

Versie 1.0