Presentatie regiobijeenkomst voorjaar 2018 IBD Stand van zaken