Presentatie BIO / ENSIA Congrestival VNG

Informatiebeveiliging is een randvoorwaarde voor een professionele gemeente. We werken steeds meer samen met andere overheidslagen. Daarbij moeten we impliciet kunnen vertrouwen op een adequaat beveiligingsniveau van onze ketenpartners. Gemeenten hanteren sinds 2013 de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) als normenkader. Rijk, de waterschappen en provincies hanteren hun eigen respectievelijke normen, de BIR, BIWA en IBI. Deze zijn nu samen met de BIG gebundeld in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).  De nieuwe baseline wordt het nieuwe normenkader voor alle overheden. De BIO wordt op 1 januari 2020 van kracht. In 2019 kunnen gemeenten zich voorbereiden op de overgang van de BIG naar de BIO. De informatiebeveiligingsdienst (IBD) ondersteunt gemeenten daarbij met producten en regionale bijeenkomsten. De verantwoordingssystematiek ENSIA zal ook worden bijgewerkt naar de BIO.

Team ENSIA en de IBD presenteerden in maart 2019 over de ‘Baseline Informatiebeveiliging Overheid & ENSIA – Wat betekent de BIO voor gemeenten?’

De BIO: Voor alle overheden één normenkader informatiebeveiliging

De BIO: Voor alle overheden één normenkader informatiebeveiliging

Sinds 2020 geldt de BIO als normenkader voor alle overheden. De informatiebeveiligingsdienst (IBD) ondersteunt gemeenten daarbij met producten en regionale bijeenkomsten

lees hier meer

Gerelateerd