Presentatie Bewustwording Informatieveiligheid bij gemeenten

versie 1.0.1: Taskforce BID verwijderd, WBP vervangen door Wbp, GBA vervangen door BRP