Presentatie 2FA webinar door Microsoft

Op 8 april 2021 verzorgde Microsoft op verzoek van de IBD een webinar over 2-factorauthenticatie in Microsoft 365. In deze sessie werd vanuit het Zero-Trust model, de architectuur, conditinal access en MFA/2FA toegelicht. De theorie werd toegelicht, maar Microsoft liet ook zien hoe MFA kan worden ingericht in Azure Active Directory.

Ook de vragen die zowel vooraf als tijdens de bijeenkomst door deelnemers werden gesteld en de antwoorden op deze vragen zijn gepubliceerd, deze vind u hier.