Presentatie 2FA webinar door Microsoft: vragen en antwoorden

Op 8 april 2021 verzorgde Microsoft op verzoek van de IBD een webinar over 2-factorauthenticatie in Microsoft 365. In deze sessie werd vanuit het Zero-Trust model, de architectuur, conditinal access en MFA/2FA toegelicht. De theorie werd toegelicht, maar Microsoft liet ook zien hoe MFA kan worden ingericht in Azure Active Directory.

De presentatie is eveneens gepubliceerd, deze vind u hier.